Váš teenager je sarkastický? Je to známka inteligence

Foto: Unsplash

Váš teenager je sarkastický? Je to známka inteligence

Kdybych vám řekl, že sarkasmus je jedním z našich nejmocnějších jazykových nástrojů, vaše první reakce by mohla znít: "Jo, jasně! Možná byste se dokonce jednoduše domnívali, že si sám dopřávám trochu ironie.

Kdybych vám řekl, že sarkasmus je jedním z našich nejmocnějších jazykových nástrojů, vaše první reakce by mohla znít: "Jo, jasně! Možná byste se dokonce jednoduše domnívali, že si sám dopřávám trochu ironie.

Často si připomínáme výrok Oscara Wildea, že "sarkasmus je nejnižší forma vtipu", a zapomínáme, že tento slavný překrucovatel slov svůj výrok okamžitě upřesnil slovy "ale nejvyšší forma inteligence". Zejména rodiče nebo učitelé dospívajících mohou těžko uvěřit, že tato jazyková výstřednost je známkou pružné a vynalézavé mysli.

Často si připomínáme výrok Oscara Wildea, že "sarkasmus je nejnižší forma vtipu", a zapomínáme, že tento slavný překrucovatel slov svůj výrok okamžitě upřesnil slovy "ale nejvyšší forma inteligence". Zejména rodiče nebo učitelé dospívajících mohou těžko uvěřit, že tato jazyková výstřednost je známkou pružné a vynalézavé mysli.

Přesně to však tvrdí psychologové a neurovědci. Zjistili, že sarkasmus vyžaduje, aby mozek překonával četné překážky, aby dospěl ke správné interpretaci, což vyžaduje větší mozkovou kapacitu než doslovná prohlášení. A přestože je často odmítán jako dětinské chytračení, sarkasmus je ve skutečnosti důkazem vyspělosti - protože trvá roky, než ho vyvíjející se dětský mozek plně pochopí a zvládne.

Přesně to však tvrdí psychologové a neurovědci. Zjistili, že sarkasmus vyžaduje, aby mozek překonával četné překážky, aby dospěl ke správné interpretaci, což vyžaduje větší mozkovou kapacitu než doslovná prohlášení. A přestože je často odmítán jako dětinské chytračení, sarkasmus je ve skutečnosti důkazem vyspělosti - protože trvá roky, než ho vyvíjející se dětský mozek plně pochopí a zvládne.

"Může to být docela náročné," říká Penny Pexmanová, psycholingvistka z University of Calgary.

"Může to být docela náročné," říká Penny Pexmanová, psycholingvistka z University of Calgary.

Psychické úsilí se vyplatí. Sarkasmus nám umožňuje vnést do našich interakcí tolik potřebné nuance, zmírnit údery urážek nebo přidat ke komplimentu hravé škádlení. Existují dokonce určité důkazy, že nás může podnítit k větší kreativitě a že nám může pomoci ventilovat negativní emoce, když se cítíme sklesle.

Psychické úsilí se vyplatí. Sarkasmus nám umožňuje vnést do našich interakcí tolik potřebné nuance, zmírnit údery urážek nebo přidat ke komplimentu hravé škádlení. Existují dokonce určité důkazy, že nás může podnítit k větší kreativitě a že nám může pomoci ventilovat negativní emoce, když se cítíme sklesle.

Pexmanová je o významu sarkasmu natolik přesvědčena, že nyní začala navrhovat školicí programy, které mají pomoci lidem s nedostatečně vyvinutým smyslem pro sarkastickou ironii.

Pexmanová je o významu sarkasmu natolik přesvědčena, že nyní začala navrhovat školicí programy, které mají pomoci lidem s nedostatečně vyvinutým smyslem pro sarkastickou ironii.

Drobné krůčky

Drobné krůčky

Určitým vodítkem pro složitost sarkasmu je jeho dlouhá vývojová dráha v dětství - tuto skutečnost Pexman odhalil s pomocí několika drzých loutek.

Určitým vodítkem pro složitost sarkasmu je jeho dlouhá vývojová dráha v dětství - tuto skutečnost Pexman odhalil s pomocí několika drzých loutek.

Děti mladší pěti let obecně nejsou schopny rozpoznat sarkasmus a mají tendenci brát výroky doslova.

Děti mladší pěti let obecně nejsou schopny rozpoznat sarkasmus a mají tendenci brát výroky doslova.

V typické studii může dítě sledovat postavu jménem Jane, která se pokouší namalovat růži - ale udělá hrozný nepořádek. "Jsi úžasná malířka," říká loutce její kamarádka Anne. Nebo může vidět postavu jménem Sam, která pleje zahradu - a práci dokončí velmi rychle. "Jsi hrozný zahradník," říká jeho kamarád Bob.

V typické studii může dítě sledovat postavu jménem Jane, která se pokouší namalovat růži - ale udělá hrozný nepořádek. "Jsi úžasná malířka," říká loutce její kamarádka Anne. Nebo může vidět postavu jménem Sam, která pleje zahradu - a práci dokončí velmi rychle. "Jsi hrozný zahradník," říká jeho kamarád Bob.

Děti mladší pěti let obecně nejsou schopny rozpoznat sarkasmus těchto výroků a mají tendenci brát je doslova. A i poté, co si začnou uvědomovat, že slova zahaluje nějaký skrytý význam, mohou mít problém s pochopením nuancí. (Mohou si například myslet, že někdo prostě lže.) Pochopení využití sarkasmu v humoru, jako formy škádlení, přichází až jako poslední. "To se rozvíjí obzvlášť pozdě - v průměru kolem devíti až deseti let," říká Pexman.

Děti mladší pěti let obecně nejsou schopny rozpoznat sarkasmus těchto výroků a mají tendenci brát je doslova. A i poté, co si začnou uvědomovat, že slova zahaluje nějaký skrytý význam, mohou mít problém s pochopením nuancí. (Mohou si například myslet, že někdo prostě lže.) Pochopení využití sarkasmu v humoru, jako formy škádlení, přichází až jako poslední. "To se rozvíjí obzvlášť pozdě - v průměru kolem devíti až deseti let," říká Pexman.

Tento článek je součástí nového seriálu Family Tree, který BBC připravuje a který se zabývá problémy a příležitostmi, s nimiž se potýkají rodiče, děti a rodiny na celém světě. Zkoumá, jakou roli hrají rodiny v dnešní společnosti a jak budou součástí světa zítra.

Tento článek je součástí nového seriálu Family Tree, který BBC připravuje a který se zabývá problémy a příležitostmi, s nimiž se potýkají rodiče, děti a rodiny na celém světě. Zkoumá, jakou roli hrají rodiny v dnešní společnosti a jak budou součástí světa zítra.

Možná vás budou zajímat i další příběhy o rodinných vazbách, vztazích a citovém vývoji:

Možná vás budou zajímat i další příběhy o rodinných vazbách, vztazích a citovém vývoji:

Na BBC Worklife můžete také vylézt na nové větve rodokmenu.

Na BBC Worklife můžete také vylézt na nové větve rodokmenu.

Zdá se, že tento vývojový oblouk sleduje vznik "teorie mysli" - schopnosti dítěte pochopit záměry druhého člověka -, která se s věkem stává sofistikovanější.

Zdá se, že tento vývojový oblouk sleduje vznik "teorie mysli" - schopnosti dítěte pochopit záměry druhého člověka -, která se s věkem stává sofistikovanější.

Mezi další faktory může patřit slovní zásoba a gramatika, schopnost zachytit jemné hlasové signály, které mohou signalizovat sarkastický význam, a porozumění kontextům, v nichž lze či nelze sarkasmus očekávat. To lze získat pouze na základě rozsáhlých zkušeností se společenskými situacemi. "Všechny tyto části musí dítě poskládat dohromady, ale žádná z nich sama o sobě nestačí k pochopení sarkasmu," říká Pexman.

Mezi další faktory může patřit slovní zásoba a gramatika, schopnost zachytit jemné hlasové signály, které mohou signalizovat sarkastický význam, a porozumění kontextům, v nichž lze či nelze sarkasmus očekávat. To lze získat pouze na základě rozsáhlých zkušeností se společenskými situacemi. "Všechny tyto části musí dítě poskládat dohromady, ale žádná z nich sama o sobě nestačí k pochopení sarkasmu," říká Pexman.

Její nejnovější studie ukázaly, že domácí prostředí dítěte může silně ovlivnit jeho chápání a používání sarkasmu. Pokud rodiče používají sarkasmus, je mnohem pravděpodobnější, že si děti tuto schopnost vyvinou samy.

Její nejnovější studie ukázaly, že domácí prostředí dítěte může silně ovlivnit jeho chápání a používání sarkasmu. Pokud rodiče používají sarkasmus, je mnohem pravděpodobnější, že si děti tuto schopnost vyvinou samy.

"Zhruba ve čtyřech letech si děti osvojí schopnost přijmout perspektivu jiného člověka a rozpoznat, že přesvědčení, které někdo může mít v hlavě, se liší od jejich vlastního," říká Pexman. Sarkasmus je složitý, protože dítě musí pochopit jak skutečné přesvědčení mluvčího, tak způsob, jakým si jeho slova chce druhá osoba vyložit - jde o dvoufázový proces, jehož zvládnutí vyžaduje čas. (Obecně platí, že pro děti mladší sedmi let je obtížné udržet v mysli dvě potenciálně protichůdné myšlenky.)

"Zhruba ve čtyřech letech si děti osvojí schopnost přijmout perspektivu jiného člověka a rozpoznat, že přesvědčení, které někdo může mít v hlavě, se liší od jejich vlastního," říká Pexman. Sarkasmus je složitý, protože dítě musí pochopit jak skutečné přesvědčení mluvčího, tak způsob, jakým si jeho slova chce druhá osoba vyložit - jde o dvoufázový proces, jehož zvládnutí vyžaduje čas. (Obecně platí, že pro děti mladší sedmi let je obtížné udržet v mysli dvě potenciálně protichůdné myšlenky.)

V době dospívání už mnoho dětí tyto složité dovednosti ovládá - a není asi překvapivé, že s nimi pak rády experimentují a zkoušejí jejich účinky na ostatní.

V době dospívání už mnoho dětí tyto složité dovednosti ovládá - a není asi překvapivé, že s nimi pak rády experimentují a zkoušejí jejich účinky na ostatní.

Kreativní mluvení

Kreativní mluvení

Pokud stále nejste přesvědčeni, že láska vašeho teenagera k sarkasmu je milníkem, který stojí za to oslavit, zvažte nedávný experiment Ruth Filik, psycholožky z Nottinghamské univerzity ve Velké Británii. Účastníci byli požádáni, aby leželi ve skeneru fMRI a četli různé scénáře běžných událostí.

Pokud stále nejste přesvědčeni, že láska vašeho teenagera k sarkasmu je milníkem, který stojí za to oslavit, zvažte nedávný experiment Ruth Filik, psycholožky z Nottinghamské univerzity ve Velké Británii. Účastníci byli požádáni, aby leželi ve skeneru fMRI a četli různé scénáře běžných událostí.

V některých případech měly být výroky postav jemně ironické, např.:

V některých případech měly být výroky postav jemně ironické, např.:

Bernice a Caitlin se obě hlásily na studium psychologie na univerzitě v USA. Šly si společně vytisknout přihlášky. V tiskárně byl k dispozici pouze růžový papír. Bernice řekla Caitlin: "Velmi formální!"

Bernice a Caitlin se obě hlásily na studium psychologie na univerzitě v USA. Šly si společně vytisknout přihlášky. V tiskárně byl k dispozici pouze růžový papír. Bernice řekla Caitlin: "Velmi formální!"

V jiných případech byla stejná slova použita jako sarkastická kritika konkrétní osoby:

V jiných případech byla stejná slova použita jako sarkastická kritika konkrétní osoby:

Bernice a Caitlin se obě hlásily na studium psychologie na univerzitě v USA. Šly si společně vytisknout přihlášky. Caitlin si vybrala růžový papír. Bernice řekla Caitlin: "Velmi formální!"

Bernice a Caitlin se obě hlásily na studium psychologie na univerzitě v USA. Šly si společně vytisknout přihlášky. Caitlin si vybrala růžový papír. Bernice řekla Caitlin: "Velmi formální!"

Oba typy ironie podnítily "mentalizační" síť, která se podílí na chápání přesvědčení a záměrů druhých lidí - toto zjištění podtrhuje důležitost teorie mysli při interpretaci těchto typů nejednoznačných výroků.

Oba typy ironie podnítily "mentalizační" síť, která se podílí na chápání přesvědčení a záměrů druhých lidí - toto zjištění podtrhuje důležitost teorie mysli při interpretaci těchto typů nejednoznačných výroků.

Důležité však je, že Filik zjistila, že sarkasmus také vyvolal větší aktivitu v sémantických sítích zapojených do obecného zpracování jazyka a v mozkových oblastech zapojených do humoru ve srovnání s nesarkastickou ironií, což považuje za známku její celkové složitosti. "Je náročnější zjistit, jaké bylo přesvědčení druhé osoby, proč to řekla a zda se snaží být buď zlá, nebo vtipná."

Důležité však je, že Filik zjistila, že sarkasmus také vyvolal větší aktivitu v sémantických sítích zapojených do obecného zpracování jazyka a v mozkových oblastech zapojených do humoru ve srovnání s nesarkastickou ironií, což považuje za známku její celkové složitosti. "Je náročnější zjistit, jaké bylo přesvědčení druhé osoby, proč to řekla a zda se snaží být buď zlá, nebo vtipná."

Tento mentální trénink může mít překvapivé výhody. Li Huang z obchodní školy Insead ve francouzském Fontainebleau ve spolupráci s kolegy z Harvardovy a Kolumbijské univerzity prokázal, že vyjadřování, přijímání nebo připomínání sarkastických poznámek může přispět k rozvoji tvůrčího myšlení.

Tento mentální trénink může mít překvapivé výhody. Li Huang z obchodní školy Insead ve francouzském Fontainebleau ve spolupráci s kolegy z Harvardovy a Kolumbijské univerzity prokázal, že vyjadřování, přijímání nebo připomínání sarkastických poznámek může přispět k rozvoji tvůrčího myšlení.

Jeden z jejích experimentů se týkal například "problému se svíčkou", při kterém byla účastníkům předložena svíčka, balíček zápalek a krabička s cvočky. Jejich úkolem je najít způsob, jak svíčku připevnit ke zdi tak, aby mohla hořet, aniž by z ní kapal vosk na podlahu. Správnou odpovědí je vyprázdnit krabičku s cvočky, připevnit ji ke zdi a pak do ní umístit svíčku - řešení, které vás napadne pouze tehdy, pokud jste připraveni přemýšlet o funkcích jednotlivých předmětů laterálně.

Jeden z jejích experimentů se týkal například "problému se svíčkou", při kterém byla účastníkům předložena svíčka, balíček zápalek a krabička s cvočky. Jejich úkolem je najít způsob, jak svíčku připevnit ke zdi tak, aby mohla hořet, aniž by z ní kapal vosk na podlahu. Správnou odpovědí je vyprázdnit krabičku s cvočky, připevnit ji ke zdi a pak do ní umístit svíčku - řešení, které vás napadne pouze tehdy, pokud jste připraveni přemýšlet o funkcích jednotlivých předmětů laterálně.

Předtím, než jsme se pustili do řešení problému, byli někteří účastníci požádáni, aby si vzpomněli na sarkastickou interakci, zatímco jiní si vzpomněli na upřímnou nebo neutrální výměnu názorů. Je docela překvapivé, že sarkastické vzpomínky více než zdvojnásobily úspěšnost účastníků, a to z přibližně 30 na více než 60 %.

Předtím, než jsme se pustili do řešení problému, byli někteří účastníci požádáni, aby si vzpomněli na sarkastickou interakci, zatímco jiní si vzpomněli na upřímnou nebo neutrální výměnu názorů. Je docela překvapivé, že sarkastické vzpomínky více než zdvojnásobily úspěšnost účastníků, a to z přibližně 30 na více než 60 %.

Sarkasmus jako forma humoru nám také může pomoci vyrovnat se s frustrací nebo stresem. "Může to být způsob, jak upustit páru," říká Kathrin Rothermichová z East Carolina University v Greenville v Severní Karolíně. Zajímavé je, že jedna z jejích nedávných studií zjistila, že u depresivních a úzkostných osob se v průběhu pandemie Covid-19 zvýšilo používání sarkasmu - což může odrážet tento mechanismus zvládání.

Sarkasmus jako forma humoru nám také může pomoci vyrovnat se s frustrací nebo stresem. "Může to být způsob, jak upustit páru," říká Kathrin Rothermichová z East Carolina University v Greenville v Severní Karolíně. Zajímavé je, že jedna z jejích nedávných studií zjistila, že u depresivních a úzkostných osob se v průběhu pandemie Covid-19 zvýšilo používání sarkasmu - což může odrážet tento mechanismus zvládání.

Obecně však platí, že primární motivace sarkasmu je jazyková - dodat sdělení, které chceme předat, barvu. "Nad základním významem máte závoj povrchního významu," říká Pexman. Může jít o jemné popichování, a pokud někoho nepřímo kritizujete, může vám dokonce poskytnout věrohodné popření - snižuje riziko hádky.

Obecně však platí, že primární motivace sarkasmu je jazyková - dodat sdělení, které chceme předat, barvu. "Nad základním významem máte závoj povrchního významu," říká Pexman. Může jít o jemné popichování, a pokud někoho nepřímo kritizujete, může vám dokonce poskytnout věrohodné popření - snižuje riziko hádky.

Sarkasmus může být způsob, jak upustit páru.

Sarkasmus může být způsob, jak upustit páru.

Ačkoli tyto studie byly provedeny spíše s dospělými než s dospívajícími, zdá se pravděpodobné, že dospívající zažívají podobné pocity, když používají sarkasmus - a mohou jej považovat za užitečný způsob, jak se vyrovnat s negativními pocity nebo obtížnými situacemi.

Ačkoli tyto studie byly provedeny spíše s dospělými než s dospívajícími, zdá se pravděpodobné, že dospívající zažívají podobné pocity, když používají sarkasmus - a mohou jej považovat za užitečný způsob, jak se vyrovnat s negativními pocity nebo obtížnými situacemi.

Trénink sarkasmu

Trénink sarkasmu

Rodiče mohou být zpočátku šokováni, když si všimnou, že jejich děti používají sarkasmus - možná je to známka cynismu dospělých, který se míjí s jejich představou o mladické nevinnosti jejich potomků. Rodiče se mohou cítit obzvlášť bezradní, když mají co do činění s dospívajícím, který jej vnáší téměř do všech interakcí, jako by se snažil vyjádřit upřímné emoce.

Rodiče mohou být zpočátku šokováni, když si všimnou, že jejich děti používají sarkasmus - možná je to známka cynismu dospělých, který se míjí s jejich představou o mladické nevinnosti jejich potomků. Rodiče se mohou cítit obzvlášť bezradní, když mají co do činění s dospívajícím, který jej vnáší téměř do všech interakcí, jako by se snažil vyjádřit upřímné emoce.

Měli bychom ale teenagerům vyčítat, že tento všestranný nástroj používají? Možná je lepší ho vnímat jako užitečné procvičování životně důležité schopnosti? "Je to dovednost, ve které chtějí být dobří, zejména proto, že velká část jazyka, který používáme v každodenním životě, není spisovná," říká Filik.

Měli bychom ale teenagerům vyčítat, že tento všestranný nástroj používají? Možná je lepší ho vnímat jako užitečné procvičování životně důležité schopnosti? "Je to dovednost, ve které chtějí být dobří, zejména proto, že velká část jazyka, který používáme v každodenním životě, není spisovná," říká Filik.

Pexmanová s tím souhlasí - a právě proto začala hledat způsoby, jak naučit sarkasmu děti, které jeho nuance chápou jen pomalu. Výsledkem je kniha příběhů "Sydney Gets Sarcastic", která přináší řadu příkladů sarkasmu a důvodů, proč byl použit. V nedávném experimentu na 5-6letých dětech ukázala, že děti, které příběh četly a diskutovaly o něm, v následném testu snáze odhalily sarkastické výroky.

Pexmanová s tím souhlasí - a právě proto začala hledat způsoby, jak naučit sarkasmu děti, které jeho nuance chápou jen pomalu. Výsledkem je kniha příběhů "Sydney Gets Sarcastic", která přináší řadu příkladů sarkasmu a důvodů, proč byl použit. V nedávném experimentu na 5-6letých dětech ukázala, že děti, které příběh četly a diskutovaly o něm, v následném testu snáze odhalily sarkastické výroky.

Vzhledem ke špatné pověsti sarkasmu bychom si mohli více vážit jeho složitosti a propracovanosti. Nemyslím to ironicky, když říkám, že je to - doslova - jeden z největších darů jazyka.

Vzhledem ke špatné pověsti sarkasmu bychom si mohli více vážit jeho složitosti a propracovanosti. Nemyslím to ironicky, když říkám, že je to - doslova - jeden z největších darů jazyka.

Zdroje: cnet.com, Unsplash.com

Podobné články

1 Komentářů

Jiří Vybíral

Jiří Vybíral

před 10 měsíce

Po přeštení jsem zjistil, že mám genialního potomka

Reply

Napište komentář