7 největších překážek ve vztazích

Foto: Unsplash

7 největších překážek ve vztazích

Vztahový deal-breaker je negativní vlastnost nebo chování osoby, které převažuje nad jejími pozitivními vlastnostmi. Obecněji řečeno, cokoli, co způsobí ukončení vztahu, je deal-breaker. Za deal-breaker lze považovat například problémy s drogami, problémy se vztekem, špatnou osobní hygienu nebo sexuálně přenosné nemoci nebo obecně špatnou povahu v posteli.

Na rozdíl od deal-breakeru lze jakoukoli žádoucí vlastnost, která převažuje nad negativními vlastnostmi partnera a zvyšuje pravděpodobnost navázání vztahu, označit jako deal-maker (někdy se píše jako tvůrce dohody nebo deal maker). Potenciálními deal-makery jsou například bohatství, pohlednost/krása, štědrost, chytrost, úcta nebo prestižní povolání.

Nedávný výzkum Csajbóka a Berkicse, publikovaný v únorovém čísle časopisu Personality and Individual Differences, naznačuje, že existuje sedm základních faktorů, které jsou dealbreakery. Autoři tyto faktory označují jako urážlivý, arogantní, ctižádostivý, špinavý, nepřátelský, neambiciózní a neatraktivní.

Následující části shrnují tento výzkum a jeho výsledky.

Zkoumání faktorů, které narušují vztahy

Studie 1

Vzorek: 155 Maďarů (43 mužů); heterosexuálové; průměrný věk 22 let (rozmezí 18 až 45 let).

Metody: Účastníci byli požádáni, aby vyjmenovali dealbreakery pro krátkodobé i dlouhodobé vztahy.

Studie 2

Vzorek: 2445 Maďarů, 52 % mužů; heterosexuálové; průměrný věk 23 let (rozmezí 18 až 45 let); 34 % bylo vysokoškoláků a 31 % mělo ukončené středoškolské vzdělání.

Metody: Účastníci hodnotili charakteristiky z prvního šetření. Poté vyplnili škálu partnerských hodnot, Rosenbergovu škálu sebehodnocení a revidovanou škálu sociosexuální orientace. A hodnotili sami sebe na základě seznamu charakteristik pro uzavírání obchodů získaných z předchozího výzkumu:

Přitažlivost, Dominance, Intelekt, Vášeň, Stabilita, Status a Vřelost.

Studie 3

Vzorek: 1175 Maďarů (57 % žen); heterosexuálové; průměrný věk 23 let (rozmezí 18 až 45 let); 51 % se středoškolským a 44 % s vysokoškolským vzděláním; 57 % v dlouhodobém vztahu a 10 % v krátkodobém vztahu.

Metody: Účastníci byli požádáni, aby si představili, že "umělá inteligence přiděluje partnera každému; lidé však mají také možnost vyjádřit se k tomu, jakého partnera chtějí, a to tak, že přidělí přidělené rozpočty různým znakům vyjadřujícím jejich preference pro dlouhodobého partnera". Existovaly čtyři verze této aktivity: s nízkým vs. vysokým rozpočtem a se sedmi deal-makery vs. sedmi deal-breakery. Cílem účastníků bylo utrácet moudře, což znamená vyhýbat se špatným vlastnostem (deal-breakers) a vybírat dobré vlastnosti (deal-makers).

Studie 4

Příklad: 442 Maďarů (30 % mužů); heterosexuálové; průměrný věk 25 let (rozmezí 18 až 45 let); 49 % vzorku s určitým středoškolským vzděláním; 63 % v dlouhodobém vztahu a 10 % v krátkodobém vztahu; 42 % má zájem o nezávazný vztah.

Metody: Účastníci byli požádáni, aby seřadili sedm faktorů, které ovlivňují vztah, a sedm faktorů, které ho narušují, podle jejich důležitosti. Opět jim byl předložen titulní příběh zahrnující umělou inteligenci, která pro ně vybírá dlouhodobé romantické partnery. Část toho, co si přečetli, obsahovala větu: "Milý člověče, našel jsem pro tebe vhodného partnera. Musíte se rozhodnout, zda tohoto partnera přijmete pro dlouhodobý vztah....Můžete se zeptat, nakolik se k tomuto kandidátovi hodí následujících 14 charakteristik." Protože zodpovězení všech jejich otázek nemusí být možné, dodala umělá inteligence, měl by člověk pečlivě zvážit pořadí, v jakém otázky pokládá. A otázky měly být formulovány následujícím způsobem: Jak egoistický [milující, starostlivý, svéhlavý, nepřátelský atd.] je tento člověk?"

Tato úloha řazení se opakovala ještě dvakrát: V jednom případě umělá inteligence předpovídala budoucnost (jak se partner pravděpodobně změní za 10 let). Druhá, zadaná zájemcům o příležitostné vztahy, se týkala "partnera, se kterým by mohli strávit romantický víkend někde daleko"

Zápory a jejich souvislost s pohlavím a délkou trvání vztahu

Tady jsou výsledky: Ze seznamu vlastností považovaných za deal-breakery bylo vybráno 96 nejčastěji zmiňovaných. Následně bylo faktorovou analýzou extrahováno sedm faktorů deal-breakerů:

Výrazné, Arogantní, Clingy, Špinavé, Nepřátelské, Neambiciózní a Nepřitažlivé.

Poté se pomocí metody rozdělení rozpočtu v dalším šetření zkoumalo, které faktory ovlivňující a ovlivňující obchod jsou "nezbytnosti" neboli nejdůležitější faktory a které jsou "luxusní" neboli faktory, na kterých záleží, ale nejsou podstatné.

U mužů byly největšími "nutnostmi" v oblasti deal-breakerů vyhýbání se neatraktivitě a špinavosti, a to bez ohledu na délku vztahu.

Z hlediska faktorů ovlivňujících dohodu v dlouhodobých vztazích získaly nejvíce bodů Atraktivní, Inteligentní a Vřelý; v případě krátkodobých vztahů pak Atraktivní a Vášnivý.

U žen byly deal-breakery v dlouhodobých vztazích Násilný a Špinavý; a u krátkodobých vztahů tytéž dva plus Nepřitažlivý.

Co se týče tvůrců dohod, u dlouhodobých vztahů byly nejlépe hodnoceny Inteligentní a Vřelý, u krátkodobých vztahů pak Atraktivní a Vášnivý.

Poslední šetření zjišťovalo, který typ vlastností (tj. nežádoucí či nechtěný) je u dlouhodobého romantického partnera důležitější. Na rozdíl od předchozích výzkumů zjistilo, že žádoucí charakteristiky jsou důležitější než nežádoucí. Na vlastnostech, které umožňují dohodu, tedy záleželo více než na vlastnostech, které ji narušují.

Výstupní informace

Výzkum Berkicse a Csajbóka naznačuje, že nejčastější faktory, které narušují dohodu, se skládají z následujících sedmi:

Bajsik: Zneužívající, Arogantní, Nápadný, Špinavý, Nepřátelský, Neambiciózní a Nepřitažlivý.

Dále existují rozdíly mezi muži a ženami, pokud jde o důležitost deal-breakerů:

Pro muže

  • Největší rozbíječ dlouhodobých vztahů: Špinavý
  • Nejméně důležitý dealbreaker dlouhodobého vztahu: Úzkostlivý
  • Největší dealbreaker krátkodobých vztahů: Špinavý
  • Nejméně významný narušitel krátkodobých vztahů: Sprostý: Neambiciózní

Pro ženy

  • Největší rozbíječi dlouhodobých vztahů: Špinavý a zneužívající
  • .
  • Nejméně významný dealbreaker dlouhodobého vztahu: Clingy
  • Největší dealbreaker krátkodobých vztahů: Špinavý
  • Nejméně významný dealbreaker krátkodobého vztahu: Chlípný a chlípný: Arogantní, Clingy nebo Neambiciózní
  • .

Takže špatná osobní hygiena a hrubé chování patří mezi největší deal-breakery. Na potřebnosti a vlezlosti v porovnání s tím příliš nezáleží.

Dávají vám tyto výsledky smysl? Mějte na paměti, že výše uvedeného výzkumu se zúčastnili maďarští účastníci ve věku 18 až 45 let, takže zobecnitelnost výsledků je omezená. Nicméně tato zjištění vrhají světlo na to, co někteří muži a ženy mohou u potenciálního partnera chtít nebo nesnášet.

Zdroje: psychologytoday.com, Unsplash.com

Podobné články

0 Komentářů

Napište komentář